divendres, 30 d’octubre de 2015

Non-conformist!

Art inconfomista rus - Arte incorfomista ruso - Russian non-conformist art

Art Inconformista i règim soviètic no son pas dues idees que puguin conviure gaire a prop i, de fet, els artistes russos que no es van conformar van enfrontar-se a un calvari de marginació en el millor dels casos i el Gulag en el pitjor. Tanmateix, després de la mort d’Stalin es van obrir algunes escletxes i, a través d’elles, s’hi va esmunyir una mica de frescor, tot i que, la tolerància, finalment va brillar per la seva absència: el 1974 Oscar Rabin va organitzar una exposició a un descampat que va acabar amb excavadores del govern destruint les obres (L’exposició es va conèixer com “bulldozer exibition”). En tot cas molts d’aquest artistes es van exiliar a Occident per poder treballar.
El 1972, a Paris, el jove francès Jean-Jacques Guéron va conèixer a un d’aquest pintors, Mihail Chemiakin que el va fer descobrir aquest moviment. Guéron és avui un dels col·leccionistes més importants d’art rus i, amb els anys a reunit una importantíssima col·lecció que mostra la rebel·lió, el inconformisme, com a mesura de expressió de la identitat singular.
A la Nau Gaudí (Consorci Museu d’art contemporani de Mataró) seu de la Col·lecció Bassat d’art contemporani, s’exposa la col·lecció Guéron, formada per més de 25 artistes (Chemiakin, Rabin, Yankilevsky, Kropivnitskaia...) fins el 10 de gener de 2016.

Arte Inconformista y régimen soviético no son dos ideas que puedan convivir cerca y, de hecho, los artistas rusos que no se conformaron se enfrentaron a un calvario de marginación en el mejor de los casos y el Gulag, en el peor. Sin embargo, tras la muerte de Stalin se abrieron algunas grietas y, a través de ellas, se coló un poco de frescura, aunque, la tolerancia, finalmente brilló por su ausencia: en 1974 Oscar Rabin organizó una exposición en un descampado que acabó con excavadoras del gobierno destruyendo las obras (La exposición se conoció como “bulldozer exibition”).  Muchos de estos artistas se exiliaron en Occidente para poder trabajar.
En 1972, en París, el joven francés Jean-Jacques Guéron conoció a uno de estos pintores, Mihail Chemiakin que le hizo descubrir este movimiento. Guerón es hoy uno de los coleccionistas más importantes de arte ruso y, con los años a reunido una importantísima colección que muestra la rebelión, el inconformismo, como medida de expresión de la identidad singular. 
En la  Nau Gaudí (Consorci Museu d’art contemporani de Mataró) sede de la Col·lecció Bassat d’art contemporani, se expone la colección Guerón, formada por más de 25 artistas (Chemiakin, Rabin, Yankilevsky, Kropivnitskaia...) hasta el 10 de enero de 2016.

V. Yankilevsky (1976)
Non-conformist Art and Soviet regime are not two ideas that can live nearby and, in fact, the Russian artists who did not comply faced an ordeal of marginalization in the best case and the Gulag, at worst. However, after the death of Stalin some cracks were opened and, through them, he slipped a bit of freshness, though, tolerance, finally conspicuously absent: in 1974 Oscar Rabin organized an exhibition in a field that ended government bulldozers destroying the works (The exhibition was known as “bulldozer exibition”). Many of these artists were exiled in the West to work. In 1972, in Paris, the young Frenchman Jean-Jacques Guéron met one of these painters, Mihail Chemiakin. Guéron is today one of the most important collectors of Russian art and, over the years, he put together an important collection showing the rebellion, nonconformity, as a means of expression of individual identity.
In the Nau Gaudí (Consorci Museu d’art contemporani de Mataró) headquarters of Col·lecció Bassat d’art contemporani, we can visit the Guéron collection, consisting of more than 25 artists (Chemiakin, Rabin, Yankilevsky, Kropivnitskaia ...) is exposed until January 10, 2016.