diumenge, 20 de març de 2016

Patrimoni oblidat, memòria literària
S’ha inaugurat a l’antic refetor de conversos del Monestir de Poblet l’exposició “Patrimoni oblidat, memòria literària”. Per a mi ha estat un plaer haver-hi col·laborat com investigador, recercant indrets i textos i com a membre del comitè assessor.
  
L'exposició, comissariada per Josep Santesmases, Pineda Vaquer, Narcís Figueras, Montse Caralt i Mireia Munmany  posa en relació patrimonis que han estat o estan en ruïna o abandonats i que han tingut presencia en la literatura. D’alguna manera la literatura ha convertit, malgrat la seva decadència, oblit o destrucció, en patrimoni  immobles o indrets ruïnosos.

L’exposició, està dividida en cinc àmbits temàtics: ‘En lluita i diàleg amb el paisatge’, ‘El pes de la història’, ‘El clam silenciós de les pedres’, ‘La memòria de la vida social’ i ‘Les ruïnes com a símbol de la terra’. Cada àmbit consta de diversos plafons amb fragments dels textos literaris.


És una magnífica ocasió per descobrir indrets desapareguts del nostre passat que la literatura ha dotat d'ànima i mantingut ben vius. Les pedres han fet ruïna però no el paper. 

Realitzada per l’Institut Ramon Muntaner i la  Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de moltes altres institucions, entitats i particulars.
L’acte d’inauguració va comptar amb l’Abat del Monestir de Poblet i de la Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
L’exposició romandrà a Poblet fins el Juny i desprès farà un itinerari pel país. 

Se ha inaugurado en el antiguo refectorio de conversos del Monasterio de Poblet la exposición "Patrimonio olvidado, memoria literaria". Esta exposición, comisariada por Josep Santesmases, Pineda Vaquer, Narcís Figueras, Montse Caralt y Mireia Munmany pone en relación patrimonios que han estado o están en ruina o fueron abandonados y que han tenido presencia en la literatura. De alguna manera la literatura ha convertido, a pesar de su decadencia, olvido o destrucción, en patrimonio esos inmuebles o lugares ruinosos.
La exposición está dividida en cinco ámbitos temáticos: En lucha y diálogo con el paisaje ',' El peso de la historia ',' El clamor silencioso de las piedras ',' La memoria de la vida social ' y 'Las ruinas como símbolo de la tierra '. Cada ámbito consta de varios paneles con fragmentos de los textos literarios.
Para mí ha sido un placer haber colaborado como investigador, buscando lugares y textos y como miembro del comité asesor.
Es una magnífica ocasión para descubrir lugares desaparecidos de nuestro pasado que la literatura ha mantenido vivos. Las piedras estan en ruina pero no el papel.
Realizada por el Institut Ramon Muntaner y  la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y  otras instituciones, entidades y particulares.
El acto de inauguración contó con el Abad del Monasterio de Poblet y de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
La exposición permanecerá en Poblet hasta Junio ​​y después hará un itinerario por el país.
 

Has opened in the old refectory of the Poblet's Monastery the exhibition "Heritage forgotten, literary memory." For me it was a pleasure to have collaborated in it as a researcher and a member of the advisory committee. This exhibition, curated by Josep Santesmases, Pineda Vaquer, Narcís Figueras, Montse Caralt and Mireia Munmany, want to put in relation patrimony that has been or are in ruins or abandoned and have been used in the literature. Somehow literature  converted it, despite its decline, the way that the properties become heritages.
The exhibition is divided into five thematic sections: 'In struggle and dialogue with the landscape,' 'The weight of history', 'The silent cry of the stones',' Memory of social life 'and' ruins as a symbol of the earth. ' Each level consists of several panels with fragments of literary texts.
It's a great opportunity to discover missing parts of our past that literature has remained alive. 
Conducted by the Institut Ramon Muntaner and Coordinating Centres and speaks Catalan Studies (CCEPC) with support from the Department of Culture of the Generalitat of Catalonia and many other institutions, organizations and individuals.
The opening ceremony was attended by the Abad of the Poblet's Monastery and Laura Borras, Director of the Institució de les lletres catalanes.  The exhibition  will stay there until June and after it will touring around Catalonia.