dilluns, 28 de desembre de 2015

Barcelona anys 70El llibre Barcelona anys 70 del fotògraf Albert Fortuny va ser presentat la setmana passada a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Aquest llibre molt recomanable, publicat per SD Edicions, és un passeig a través del gris de la Barcelona dels  anys setanta. Vaig assistir a l’acte i vaig fer-ne algunes fotos.

El libro Barcelona anys 70 por el fotógrafo Albert Fortuny se presentó la semana pasada en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Este libro, muy recomendable, publicado por SD Ediciones, es un paseo a través del gris de  la barcelona de los setenta.  Asistí al acto he hice algunes fotos.

The book Barcelona anys 70 by the photographer Albert Fortuny has been presented last week in Arxiu Fotogràfic de Barcelona. This very recommendable book, published by SD Editions, its a walk through the seventies Barcelona greys. I was in the presentation act and I took some photos.