Superficial Portrait


Superficial portrait
Aquesta és la meva nova sèrie de fotografies. Com les altres series, no esta acabada, ni crec que mai ho estigui.
Sovint, quan fem una fotografia, intentem ensenyar alguna cosa transcendent o una veritat més o menys oculta darrera de la superfície; o, vaja, aquesta és en general una de les funcions que s’esperen de la fotografia o l’observador crític. Tanmateix, realment, nomes podem fotografiar (i veure) la superfície; tota la resta la veiem a través de la cultura, el context, els prejudicis o els valors. En aquest projecte investigo com és la superfície, nomes la superfície, quin aspecte té? Té alguna estructura, un patró? Començo amb formes simples;  a veure on ens porta.

Superficial portrait
Esta es mi nueva serie de fotografías. Como las otras series, no está acabada ni creo que nunca lo esté.
A menudo, cuando hacemos una fotografía,  intentamos mostrar algo trascendente o una verdad más o menos oculta tras la superficie; o, en principio, esto es lo que se espera de la fotografía o de un observador crítico. Sin embargo, realmente, solo podemos fotografiar la superficie, todo lo demás lo vemos a través de la cultura, el contexto, los prejuicios o los valores. En este proyecto investigo como es la superficie, solo la superficie. ¿Qué aspecto tiene? ¿tTene alguna estructura o patrón) Comienzo con formas simples a ver a donde conduce.

Superficial portrait
This is my new photographical series, and, how my others works, it’s no finish… no (never) closed.
Often, when we take a picture, we try to show or to find something deep or a hide true behind the surface; or generally we thing that it is up to the function from photography or by a critical observer. But, actually, we only can take pictures (and see) from surface; behind it we only can see through our culture, context, prejudices, values…  In this project, I'm trying to research how is the aspect of the surface; only the surface. How is their structure? I begin with some simple forms... and waiting to see where it will go!

Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 1

Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 2

Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 3

Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 4
 Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 5

Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 6

 Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 7

Albert Güell Juanola  2016 Superficial Portrait 8

Albert Güell Juanola  2016 Superficial Portrait 9

Albert Güell Juanola  2016 Superficial Portrait 10
Albert Güell Juanola  2016 Superficial Portrait 11

Albert Güell Juanola  2016 Superficial Portrait 12

Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 13

Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 14

Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 15

Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 16

Albert Güell Juanola  2016 Superficial Portrait 17

Albert Güell Juanola  2016 Superficial Portrait 18

 Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 19

Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 20

Albert Güell Juanola  2016 Superficial Portrait 21

 Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 22

Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 23
Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 24

Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 25

Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 26
Albert Güell Juanola 2016 Superficial Portrait 27

Albert Güell Juanola 2016 superficial Portrait 28