Fotografia d'artistes

Aquests són alguns dels retrats que realitzo d'escultors, pintors, escriptors i altres persones. Els fotografio per captar -conservar?- encara que només sigui la d'un instant, la llum que emeten els seus rostres, la llum que, al capdavall, il·lumina el paisatge genuïnament humà. Aquest és un projecte llarg en el temps, que dia a dia va creixent i difícilment mai es podrà donar per acabat.
Les fotos estan protegides pel copyright. Si en necessiteu cap, si us plau demaneu-ne l'autorització.

Estas son algunas de las  fotografías que hago a escultores, pintores, escritores... Hago esta serie porque, de algun modo, quiero captar la luz que emitien sus rostros. Un tipo muy especial de luz que, después de todo, es la que realmente ilumina el paisaje humano. Es un proyecto de largo plazo, que crece cada día y casi nunca podrá darse por terminado. Espero que te guste.

Here there are  some the new pictures that I take to sculptors, painters, writers and others. I'm doing this serie because I want to capture  the light that emitting their faces. A very special kind of light that, after all, is that genuinely illuminates the human landscape. It is a long time project, which is growing every day and hardly ever can be terminated. I hope that you like it.

 
Parès de Matarò. Artista Pintor (Mataró)
(c) Albert Güell Juanola  2015

 
Parès de Matarò. Artista Pintor (Mataró)
(c) Albert Güell Juanola  2015


Parès de Matarò. Artista Pintor (Mataró)
(c) Albert Güell Juanola  2015

Parès de Matarò. Artista Pintor (Mataró)
(c) Albert Güell Juanola  2015


Ramon Massana. Escultor. Barcelona
(c) Albert Güell Juanola  2010 
Ferrer de Saus. (c) Albert Güell Juanola, 2015
Ferrer de Saus. (c) Albert Güell Juanola, 2015
Ferrer de Saus. (c) Albert Güell Juanola, 2015 
 
Ignasi Sarrias. Escultor i pintor.  Saus. (c) Albert Güell Juanola (2009)
Ignasi Sarrias. Escultor i pintor.  Saus. (c) Albert Güell Juanola (2009)

Ignasi Sarrias. Escultor i pintor.  Saus. (c) Albert Güell Juanola (2009)
Ramon Massana. Escultor. Barcelona (c) Albert Güell Juanola (2010)

 
Ramon Massana. Escultor. (c) Albert Güell Juanola (2010)

 
Pilar Valeriano. Pintora (c) Albert Güell Juanola 2011

 
Manuel Cusachs. Escultor. Orrius. (C) Albert Güell Juanola 2011


Manuel Cusachs. Escultor. Orrius (c) Albert Güell Juanola (2011)

Benoït Jacques. Escriptor i il·lustrador. Barcelona (C) Albert Güell Juanola

Jean Claude. Pintor. (Haití -Cadaquès 2011) (C) Albert Güell Juanola