Fotografia de biblioteques


Biblioteca Jacques Dupin. Fundació Miró. Albert Güell Juanola (2017)

Biblioteca Pública Rosendo Arus (Barcelona). Albert Güell Juanola (2017)

Biblioteca Balmesiana. Fundació Balmes. Albert Güell Juanola (2017)

Biblioteca Centre d'estudis i arxiu MACBA (Barcelona). Albert Güell Juanola (2017)

Biblioteca Museu Arxiu Santa Maria de Mataró (Albert Güell Juanola, 2018)

Visiteu la sèrie completa a: Libraries & librarians